1996

Музикално-изпълнителско изкуство – хор „Детска китка“ за концерт, изнесен в Страсбург. Хор „Детска китка“ е създаден в Пловдив през 1947 г. от музикалния педагог Анастас Маринкев. До 1969 г. е известен като Пловдивски пионерски хор, а през 1970 г. диригентът Георги Самарджиев и неговият помощник Златина Делирадева, заедно с хористите му дават ново име – […]

1996 Read More »