Подай предложение

От 1 април започва набирането на предложения за удостояване с Награда „Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2022 година или за цялостен принос.

Крайният срок за подаване на предложения е 15 април.

 1. Прочетете Статута и  изтеглите формулярите.
 2. Попълнете съответния формуляр с Вашето предложение.
 3. След това го изпратете на имейл: [email protected]

Припомняме, че категориите са 12. Наградата за всяка от тях е 2000 лева, а за цялостен принос – 10 000 лева.

 1. Художествена литература и хуманитаристика;
 2. Художествен превод;
 3. Журналистика в сферата на културата;
 4. Архитектура и естетизация на градската среда;
 5. Музика;
 6. Танцово изкуство;
 7. Театър;
 8. Изобразително изкуство;
 9. Аудио визуални изкуства и фотография;
 10. Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта;
 11. Произведение на изкуството, предназначено за деца;
 12. Съвременни мултижанрови изкуства.

В Статута е включена и възможност за удостояване със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос  в областта на изкуството и културата.

Категориите са 12. Наградата за всяка от тях е 2000 лева, а за цялостен принос – 10 000 лева.
Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ и на Специалната награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица.
Предложенията (Приложение №1 и Приложение №2), може да подадете и по електронен път тук на сайта в секция „ПОДАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ“. В случай, че има приложения, които не могат да бъдат прикачени тук, същите следва да бъдат входирани в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април към съответното Предложение.

Специализирани комисии  отличават един творец или колектив от номинираните във всяка от  12 категории.
Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ и на Специалната  награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица.

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2) и се подават по електронен път на сайта в секция „ПОДАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ“. 
В случай, че има приложения, които не могат да бъдат прикачени тук, същите следва да бъдат входирани в деловодството на Община Пловдив (площад „Стефан Стамболов“ №1) с кореспондент отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април.

Предложения, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.

Документите – Приложение №1 и Приложение №2 и Статут могат да бъдат изтеглени от тук:
Приложение №1, Приложение №2, Статут.

Подай предложение тук
Scroll to Top