1995

Изключителен принос – арх. Никола Чинков, индивидуална награда. Никола Чинков (1929 г. – 2002 г.). Роден в Пловдив. Работи в Пловдивската проектантска организация, в Националния институт за паметници на културата и Проектантския институт „Кофражна техника“. Дългогодишен изследовател на българската архитектура. Проучва и популяризира архитектурното наследство на Пловдив след Освобождението (1878 г.) до XX век. Има […]

1995 Read More »