1973

Театрално изкуство: I степен – Георги Василев за ролята на Гали Гай от пиесата „Мъжът е мъж“ на Б. Брехт и за отличното му представяне през годината в други пиеси; I степен – Мария Стефанова за ролята ѝ  на Костанда в пиесата на А. Страшимиров „Свекърва“; III награда – Димитрина Савова за ролята на Аксиноя […]

1973 Read More »