1969

Награда „Пловдив“
За стимулиране развитието на изкуството в Пловдив и в чест на 25-годишнината от социалистическата революция в България ИК на ГНС Пловдив учредява ежегодна награда „Пловдив“ за постижения през текущата година. Връчват се през декември.